Jaké výhody mají nebankovní hypotéky

Dříve byly všechny finanční instituce pod kontrolou státu. Tehdy samozřejmě existovaly pouze banky, a ani těch nebylo moc, ač měly pobočku prakticky v každém městě. To se týkalo samozřejmě i služeb, které poskytovaly, tedy i půjček.

 

Dnes je situace jiná. Nejenže i banky patří z valné většiny soukromým vlastníkům, ale zároveň se objevily i společnosti, které bankami nejsou a specializují se čistě na poskytování nejrůznějších druhů půjček. Sem samozřejmě spadají i nebankovní hypotéky https://nebankovni-hypoteky-cz.cz/nebankovni-hypoteka. A ač lidé stále z valné většiny věří spíše bankám, i tyto společnosti si získávají stále větší oblibu. Proč?

 

pujcka1

 

Jednoduše proto, že nabízí produkty, které banky, svázané přísnějšími pravidly, poskytovat zkrátka nemohou. Sem patří například fakt, že pro ně není nutné ověřovat platební schopnost klienta. To znamená, že mohou nabízet půjčky bez ohledu na to, v jaké finanční situaci klient je.

 

Je však nutné říci, že toto je dvousečná zbraň. Jistě, přiláká spoustu zákazníků, kteří byly s žádostí o jiný typ půjčky odmítnuti, a tím značně zvyšují zisk firmy. To je samozřejmě v pořádku.

 

Na druhé straně je nutné počítat s tím, že někteří z nich na splácení skutečně mít nebudou, a žádná páka jimi nepohne. Obvykle mají jen málo majetku, nebo žádný, který by jim mohl například exekutor zabavit. Ti tedy způsobí dané firmě ztrátu.

 

pujcka2

 

Je samozřejmé, že toto riziko je nutné kompenzovat. V tomto případě se jedná o vyšší úroky i poplatky, především ty za prodlení ve splácení.

 

A je fakt, že to funguje. Jistě, někteří neplatí, ale mnohem více je těch, kteří skutečně poctivě splácí či těch, u kterých exekutor danou částku, často s vysokými úroky, jakýmkoliv způsobem vybere.

 

Zde je tedy důležité si před žádostí rozmyslet, zda skutečně budete moci splácet, a to i v případě mimořádných výdajů, například o Vánocích, případě v době dlouhodobé nemoci. Nikdo totiž neví, co ho čeká, a je vždy lepší počítat s horší variantou. Tak nebudeme překvapeni.

Je globální změna klimatu zodpovědná za zhoršení počasí?

Není pochyb o tom, že v této době dochází ke globální změně klimatu, často nesprávně nazývanou globální oteplování. Dnes je již nezpochybnitelné, že k tomuto procesu dochází a že jej člověk či spíše lidmi produkované skleníkové plyny urychlují.

 

Faktem je, že na naší planetě vždy docházelo k cyklům oteplování a ochlazování. Klima se měnilo z historického hlediska poměrně často. Není to tedy až takový problém, jak by se mohlo zdát. Problémem je v tomto případě rychlost, s jakou tyto změny přichází. Proč?

 

klima1

 

Jde o to, že rostliny ani zvířata nemají dostatek času se měnícím podmínkám přizpůsobit, buď adaptací či migrací do míst s příhodnějším klimatem. Jistě, v malém měřítku se to děje. Víme přece, že i u nás již byly nalezeny druhy hmyzu, které běžně žijí ve středomoří. Problémem je, že nepřežije dostatek jedinců, aby mohli vytvořit stabilní populaci, což může vést až k jejich vyhynutí.

 

Co to ale konkrétně znamená pro nás? V našem podnebním pásu se můžeme připravit na zhoršení počasí chlorito.cz. Neznamená to, že bude teplo po celý rok, nýbrž to, že teploty budou stále extrémnější, s rychlými přechody. Navíc se změní sice ne množství, nýbrž rozložení srážek, což povede (jak již můžeme sledovat) k suchu se všemi následky.

 

klima2

 

Můžeme tedy očekávat mrazivé, deštivé zimy, horká suchá léta a prakticky žádné jaro nebo léto. A jak vidíme, naše klima již k tomuto trendu směřuje. Pokud žijete poblíž nějakého vodního toku, jistě si všimnete, že navzdory deštivému červenci voda nepřibývá, nýbrž se ztrácí.

 

Co proti tomu můžeme dělat? V současné době je již pravděpodobně příliš pozdě, aby se tento trend zastavil. Jediné, co nám zbývá, je přizpůsobit naše zemědělství, především pak rostlinnou výrobu, těmto novým podmínkám. Tedy pěstovat takové druhy, kterým právě horká a suchá vegetační sezóna vyhovuje. Dále se doporučuje co nejvíce šetřit vodou.

 

Nevíme, co budoucnost přinese, avšak pokud se bude pokračovat v tomto trendu, nebude to nic pěkného.